Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zemianske Kostoľany